ایزولاسیون صدای کوبه ای Impact sound insulation

ایزولاسیون صدای کوبه ای Impact sound insulation

مقدمه

برای شرح ایزولاسیون صدای کوبه ای Impact sound insulation بهتر است ابتدا صدای کوبه ای را تعریف نماییم و اینکه صدای کوبه ای چیست. سپس ایزولاسیون صدای کوبه ای استاندارد شده را شرح می دهیم و در ادامه هم تراز فشار صدای کوبه ای نرمال شده را بیان خواهیم نمود.

صدای کوبه ای

در پست ایزولاسیون صدای هوابرد گفته شد منظور از صدا هوابرد صدایی است که از طریق هوا منتشر می شود. در اینجا نیز منظور از صدای کوبه ای صدایی است که منشا تولید آن ضربه یا کوبش است.
صدای کوبه ای برای انتشار از محیط های جامد استفاده می کند به همین خاطر آنرا در سازه ها با نام صدای پیکره ای هم می شناسند.
دلیل این نامگذاری هم این است که محیط انتشار این نوع صدا پیکره ساختمان ها و سازه ها است. این دو نوع انتشار صدا در ساختمان ها در شکل زیر نمایش داده شده است.

 صدای کوبه ای برای انتشار از محیط های جامد استفاده می کند به همین خاطر آنرا در سازه ها صدای پیکره ای می نامند.

شاخص صدای کوبه ای و به عبارتی ایزولاسیون صدای کوبه ای Impact sound insulation برای تست ایزولاسیون بین کف و سقف استفاده می شود.
میزان ایزولاسیون صدای کوبه ای با اندازه گیری سطح فشار صدای منتقل شده بین دو اتاق بالایی و اتاق پایینی از طریق جداره جدا کننده آنها تعیین می شود.
عدد بدست آمده به عنوان شاخص کاهش صدا در دسی بل (dB) بیان می شود. این شاخص فقط برای توصیف شاخص برای یک جزء یا پارتیشن استفاده می شود.
به زبان ساده، این شاخص تفاوت بین شدت صدای برخورد با یک طرف و صدای اندازه‌گیری شده در سمت دیگر آن را بیان می‌کند.

ایزولاسیون صدای کوبه ای استاندارد شده

تراز فشار صدای کوبه ای استاندارد شده L’nT   کمیتی است که ما را مستقیما به بیانی سابجکتیو از ایزولاسیون می رساند.
این پارامتر با رابطه زیر محاسبه می شود:

L’nT = Li – 10 ln (RT/T)

در این رابطه داریم:
Li تراز فشار صدا در اتاق دریافت زمانیکه ماشین پاکوب با تراز های استاندارد شده در حال کوبش است.
RT   زمان واخنش در اتاق دریافت است.
T زمان واخنش مرجع است که برای محیط های مسکونی 0.5 ثانیه در نظر گرفته می شود.

تراز فشار صدای کوبه ای نرمال شده

تراز فشار صدای کوبه ای نرمال شده با L’n نمایش داده می شود و بر حسب دسی بل بیان می شود. که عبارت است از:

L’n = Li – 10 ln (A/A0)

در این رابطه درایم
Li تراز فشار صدا در اتاق دریافت زمانیکه ماشین پاکوب با تراز های استاندارد شده در حال کوبش است.
A0 مساحت جذب معادل مرجع در اتاق دریافت بر حسب متر مربع این مقدار برای مکان های مسکونی برابر است با 10 متر مربع.
A عبارت است از مساحت جذب معادل در اتاق دریافت و بر حسب متر مربع است. این مقدار برابر است با:

A= 0.16 V/ RT

V حجم اتاق دریافت بر حسب متر مربع
RT زمان واخنش اتاق دریافت برحسب ثانیه
در پایان لازم به ذکر است که برای اندازه گیری ایزولاسیون صدای کوبه ای Impact sound insulation از ماشین پاکوب یا Taping Machine استفاده می شود.

برای اندازه گیری ایزولاسیون صدای کوبه ای Impact sound insulation از ماشین پاکوب یا Taping Machine استفاده می شود.

برای اندازه گیری تراز فشار صدای کوبه ای می توانید از استاندارد ISO 16283-2 استفاده نمایید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *