دانلود استانداردهای آکوستیک ساختمانی (یکجا)

استانداردهای آکوستیک ساختمانی

استانداردهای آکوستیک ساختمانی

کارشناسان پردازش صوت و تصویر تمام سعی خود را نموده اند که در این بسته استانداردی آنچه را که یک مهندس آکوستیک ساختمانی یا مهندس صدا و یا یک مهندس معمار داخلی در خصوص استانداردهای آکوستیک ساختمانی نیاز دارد را بصورت یک بسته آماده نموده تا دیگر نیازی به سرچ کردن تک تک استانداردها نباشد.

نکته مهم: بعد از تهیه این بسته استانداردی شما قادر خواهید بود که از بروزرسانی های استانداردها در این بسته استانداردی نیز بهره مند شوید.

استانداردهای آکوستیک موجود در این بسته

سعی کرده ایم که این بسته شامل مهمترین و پر کاربرد ترین استانداردهای آکوستیک ساختمانی باشد.

از 51 استاندارد منتشر شده در زمینه آکوستیک ساختمانی در ایزو در این بسته تعداد 31 استاندارد آن وجود دارد که تقریبا مهمترین استاندارهای منتشر شده توسط سازمان استاندارد ایزو ISO در زمینه آکوستیک ساختمانی Buigding Acoustic را شامل می شوند.

در تلاش هستیم با بروزرسانی های بعدی بسته استانداردهای آکوستیک ساختمانی سایر استانداردهای این حوزه را نیز به این مجموعه اضافه نماییم. قابل ذکر است که شما با یک بار خرید این بسته با مراجعه به حساب کاربریتان برای همیشه از بروزرسانی های بعدی این بسته نیز بهره مند خواهید شد.

این استانداردهای آکوستیک ساختمانی بر حسب موضوعات مختلف بصورت زیر دسته بندی شده اند و براحتی شما می توانید استاندارد مورد نیاز را با توجه به موضوع کاری خود پیدا نموده و استفاده نمایید.

sound insulationISO 717-1:2020 Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: Airborne sound insulation
ISO 717-2:2020 Acoustics — Rating of sound insulation in buildings and of building elements — Part 2: Impact sound insulation
ISO 10052:2021 Acoustics — Field measurements of airborne and impact sound insulation and of service equipment sound — Survey method
ISO 10140-1:2021 Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements — Part 1: Application rules for specific products
ISO 10140-2:2021 Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements — Part 2: Measurement of airborne sound insulation
ISO 10140-3:2021 Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements — Part 3: Measurement of impact sound insulation
ISO 12354-1:2017 Building acoustics — Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements — Part 1: Airborne sound insulation between rooms
ISO 12354-2:2017 Building acoustics — Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements — Part 2: Impact sound insulation between rooms
ISO 12354-3:2017 Building acoustics — Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements — Part 3: Airborne sound insulation against outdoor sound
ISO 12354-4:2017 Building acoustics — Estimation of acoustic performance of buildings from the performance of elements — Part 4: Transmission of indoor sound to the outside
ISO 12999-1:2020 Acoustics — Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics — Part 1: Sound insulation
ISO 12999-2:2020 Acoustics — Determination and application of measurement uncertainties in building acoustics — Part 2: Sound absorption
ISO 15186-1:2000 Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity — Part 1: Laboratory measurements
ISO 15186-2:2003 Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity — Part 2: Field measurements
ISO 15186-3:2002 Acoustics — Measurement of sound insulation in buildings and of building elements using sound intensity — Part 3: Laboratory measurements at low frequencies
ISO 16283-1:2014 Acoustics — Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 1: Airborne sound insulation
ISO 16283-2:2020 Acoustics — Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 2: Impact sound insulation
ISO 16283-3:2016 Acoustics — Field measurement of sound insulation in buildings and of building elements — Part 3: Façade sound insulation
sound absorption coefficientISO 10534-1:1996 Acoustics — Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes — Part 1: Method using standing wave ratio
ISO 10534-2:1998 Acoustics — Determination of sound absorption coefficient and impedance in impedance tubes — Part 2: Transfer-function method
reverberation roomISO 354:2003Acoustics — Measurement of sound absorption in a reverberation room
ISO 17497-1:2004 Acoustics — Sound-scattering properties of surfaces — Part 1: Measurement of the random-incidence scattering coefficient in a reverberation room
ISO 17497-1:2004/Amd 1:2014 Acoustics — Sound-scattering properties of surfaces — Part 1: Measurement of the random-incidence scattering coefficient in a reverberation room — Amendment 1
Sound-scattering propertiesISO 17497-1:2004/Amd 1:2014 Acoustics — Sound-scattering properties of surfaces — Part 1: Measurement of the random-incidence scattering coefficient in a reverberation room — Amendment 1
ISO 10848-1:2017 Acoustics — Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound
measurement of flanking transmission for airborne, impactISO 10848-1:2017 Acoustics — Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms — Part 1: Frame document
ISO 10848-2:2017 Acoustics — Laboratory and field measurement of flanking transmission for airborne, impact and building service equipment sound between adjoining rooms — Part 2: Application to Type B elements when the junction has a small influence
airflow resistanceISO 9053-1:2018Acoustics — Determination of airflow resistance — Part 1: Static airflow method
ISO 11654:1997 Acoustics — Sound absorbers for use in buildings — Rating of sound absorption
ISO 16032:2004 Acoustics — Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings — Engineering method
ISO 18233:2006 Acoustics — Application of new measurement methods in building and room acoustics

مطالب پیشنهادی:

پارامترهای موثر بر ضریب جذب صدا

انواع جاذب متخلخل

جاذب های رزونانسی

ضريب جذب صوتی وزن یافته

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *