برچسب: کتابخانه

کتاب اثرات صدا بر انسان

کتاب اثرات صدا بر انسان

کتاب اثرات صدا بر انسان، به اثرات فیزیولوژیکی منفی و مثبت مرتبط با صدا بر روی انسان ها می پردازد. به گفته نویسنده بیش از 1000 مرجع مورد بررسی قرار گرفته اند.

ادامه مطلب »
آکوستیک اتاق

کتاب آکوستیک اتاق

این کتاب قصد دارد تا مبانی آکوستیک اتاق را به صورت سیستماتیک و جامع ارائه دهد تا اطلاعات ارائه شده به این ترتیب برای طراحی آکوستیک اتاق ها و به عنوان راهنمایی برای تکنیک های اندازه گیری مرتبط مورد استفاده قرار گیرد.

ادامه مطلب »