دسته‌بندی: کتابخانه

کتاب اثرات صدا بر انسان

کتاب اثرات صدا بر انسان

کتاب اثرات صدا بر انسان، به اثرات فیزیولوژیکی منفی و مثبت مرتبط با صدا بر روی انسان ها می پردازد. به گفته نویسنده بیش از 1000 مرجع مورد بررسی قرار گرفته اند.

ادامه مطلب »