دسته‌بندی: دسته بندی نشده

انواع جاذب متخلخل

انواع جاذب متخلخل

از انواع جاذب متخلخل می توان پشم های معدنی و فوم ها را نام برد. همچنین فرش ها، پرده ها و گچ های جاذب صوت هم می توانند به عنوان جاذب متخلخل در نظر گرفته شوند.

ادامه مطلب »
جاذب های رزونانسی

جاذب های رزونانسی

جاذب های رزونانسی یکی از روش هایی است که می توان پدیده تشدید را در فرآیند جذب صوت ایجاد نمود. با این روش می توان جذب را در فرکانس های پایین تا متوسط بالا برد.

ادامه مطلب »
ضريب جذب صوتی وزن یافته

ضريب جذب صوتی وزن یافته

ضريب جذب صوتی وزن یافته مقداری تک عددی که برای رتبه بندی میزان جذب صوت در مواد استفاده می شود و بر اساس نتایج اندازه گیری در محدوده باند یک هنگامی بدست می آید.

ادامه مطلب »