درباره ما

ارتباط با ما

ما در سایت AVanalyse.com قصد داریم تا در زمینه صوت در گرایش های مهندسی آکوستیک و مهندسی صدا و نیز در زمینه پردازش تصویر مطالب آموزشی و پژوهشی در اختیار کاربران محترم قرار دهد. بطور کلی هدف این سایت ارائه مطالب آموزشی در زمینه مهندسی صوت و تصویر است. آموزش هایی که می تواند یک مهندس را در پردازش و تحلیل داده های صوت و تصویر و نیز طراحی مکان ها و فضاهای تولید صدا وتصویر یاری نماید. 
کامنت های شما شوق و انرژی ما را در نوشتن بیشتر می کند.